11 de juny 2016

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Per acord de la Junta Directiva del Club Natació Castellfollit i per les disposicions estatutàries de la mateixa entitat, se’l convoca a l’Assemblea General Ordinària que tindrà lloc el dissabte 25 de juny d’enguany a les 12.00 hores en primera convocatòria i a les 12.30 hores en segona, a les instal·lacions de la piscina municipal de Castellfollit de la Roca, amb el següent ordre del dia:

 1. Informe del president del Club Natació, amb la presentació de la memòria d’activitats corresponent a la temporada 2015-2016.
 2. Presentació i aprovació, si escau, de la liquidació de l’exercici econòmic 2015.
 3. Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost de l’exercici econòmic de l’any 2016.
 4. Presentació de la nova situació administrativa relacionada amb la gestió de la piscina municipal, així com l’aprovació de la proposta oferta per part del Club Natació Castellfollit;
 5. Presentació i aprovació del Pla, si escau, estratègic del club any 2016-2022;
 6. Presentació i aprovació, si escau, dels estatuts socials del club;
 7. Presentació i aprovació, si escau, del Reglament de Règim Intern sobre l’ús de la piscina;
 8. Presentació i aprovació de la gestió sobre el Bar del local social;
 9. Altres punts de l’ordre del dia:
  1. Ratificació de la composició corresponent a la nova Junta Directiva;
  2. Ratificació de l’acord de junta per declarar el soci Josep Pujiula i Vila –“El Garrel”- com a soci il·lustre del club a títol pòstum.
  3. Declaració de club d’utilitat pública segons l’article 32 de la Llei orgànica 1/2002 de 22 de Març.reguladora del dret d'associació així com el 44.2 de la Llei 10/1990 de 15 d'octubre 
 10. Torn obert de paraula.

DONADA LA IMPORTÀNCIA DELS TEMES DE L’ORDRE DEL DIA, US DEMANEM LA VOSTRA ASSISTÈNCIA

Atentament
Club Natació Castellfollit