05 de febrer 2014

XXVIII TROFEU CIUTAT D’EIVISSA


XXVIII TROFEU CIUTAT D’EIVISSA

Benvolguts pares i nedadors,
Com s’ha anat informant, els dies 26 i 27 d’abril, el Club Natació Castellfollit participa-rà en el XXVIII TROFEU CIUTAT D’EIVISSA.
Dades de la sortida:
+ Sortida de Castellfollit el dijous 24 d’abril a les 7 de la tarda des de la Plaça Catalunya.
+ A les 23:00 h sortida de port de Barcelona en vaixell. Disposem de camarots.
+ Tornada diumenge dia 27 d’abril a la tarda nit en avió. L’hora encara s’ha de concretar.
+ Arribada a Barcelona i tot seguit tornada a Castellfollit.
+ L’allotjament será a l’Hotel Algarb (***). Regim de pensió completa tot incluit.
+ El desplaçament d’anada i tornada de Barcelona es farà en autocar.
PREU APROXIMAT PER NEDADOR: 140 €
IMPORTANT:  Aquest import es pagarà en dos pagaments. Primer pagament de 70 € abans del 5 de març com a reserva.
El segon pagament (70 €) s’ha de fer entre els diez 1 i 13 d’abril.
Aquests  imports s’ha de pagar fent un ingrès a l’oficina de “LA CAIXA” al número de compte 2100-8128-56-2300020315. 

BUTLLETA DE CONSENTIMENT DE LA SORTIDA
En/Na _________________________________amb domicili________________________
de__________________________________ i amb DNI ____________________________
AUTORITZA en qualitat de pare, mare o tutor de _________________________________
ha participar en aquest desplaçament a Eivissa del 24 al 27 d’abril. Tanmateix apodero a la persona que el Club designi a fi efecte de la representació del menor en cas de necessi-tat.

Signatura                                                       Castellfollit de la Roca a__ de_______de 2014