Per obtenir el document de Sol·licitud d'Ingrés ( ALTA / BAIXA )  del Club, Fés Click   "AQUÍ "